הדרך של הרצאות גישורר משתרעת במספר שלבים מתקדמים שמטרתם הבאה לפתור סכסוכים בצורה יעילה, יציבה, ובצורה שמקנה לצדדים השפעה מרבית על תוצאת הגישור. הנה תהליך של הרצאות גישורר במסגרת פתרון סכסוכים:

הכרזה והבנה: השלב הראשון בדרך של הרצאות גישורר הוא הכרזה על הגישור והבנה עמוקה בסכסוך ובצרכי הצדדים. בזמן זה, עורך הדין מסביר את יתרונות הגישור, והוא פוגש את הצדדים להצגת מספר נושאים, שאלות וציפיות מצד כל אחד מהם.

הבנת הצרכים: עורך הדין גישור נפגש בכל צד בנפרד ומתמקד בהבנת צרכיו הייחודיים, מטרותיו ואינטרסיו. הבנת מלאה של הצרכים מאפשרת לו לזהות את האתגרים, ליצור יחסי עבודה אמיצים עם הצדדים, ולפתח קשר מבוסס על ביטחון ואמון.

בניית יחסי עבודה: ההרצאות גישורר משקיע מאמץ בבניית יחסי עבודה איכותיים עם כל צד. הוא פוגש בהם מחוץ למסגרת הפורמאלית של הגישור ויציב יחסים אמיצים המבוססים על יכולת להאזין, יכולת קידום דיאלוג, ואמינות.

פילוט הגישור: בשלב זה, עורך הדין מתקדם לפילוט הגישור עצמו. הוא מוביל את הצדדים דרך תהליכי הגישור בהם יש להם חיפוש יצירתי לפתרון הסכסוך. עורך הדין מסייע ביצירת אפשרויות, חידוש, ואיכות בתהליך.

ניהול תהליך הגישור: במהלך הגישור, עורך הדין עומד במקום המתווך בין הצדדים, יכולתו לנהל דיאלוג, לפתוח אפשרויות פתרון, ולקדם תהליכים שיעניקו להם את היכולת לגעת בהסכמים.

חידוש ושיפור פתרונות: הרצאות גישורר מצליח להפעיל יצירתיות וחידוש במציאת פתרונות לסכסוכים. תוך כדי תהליך הגישור, הוא יכול להציע פתרונות שאינם מקובלים באופן רגיל ולמצוא את הניצחונות המשולבים לצדדים במקרים מורכבים.

הגעה להסכמים: השלב האחרון הוא הגעת הצדדים להסכמים. באמצעות התקרבות התחושות והבנה משותפת, הם מגיעים להסכמים שיתקבלו כ

 

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *